هواپیماهای نامتعارف

در این بخش طرحهایی باعنوان "هواپیماهای نامتعارف" ارائه شده‌اند. مقصود ازکلمه نامتعارف درواقع اشاره به آن هواپیماهایی است که درسایرگروهها قرارنمی‌گیرند و پیکربندی وشکل خاصی دارند. مثلا مدل‌های جت با موتور پیستونی یا طرحهایی مانند هواپیماهای فوق سبک و یا فضاپیمای شاتل با موتور پیستونی و غیره در زمره این گروه قرار می‌گیرند و دراینجا ارائه شده‌اند. ساخت برخی این هواپیماها قدری دشوار است اما درنهایت مدل زیبایی به دست می آید.


کروسیدر ۲

نوع هواپیما: جت اسپرت ملخ‌دار و ۶ ‌کانال طول بال: mm 950
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد:
mm 1346.2×914.4
mm 1346.2×914.4
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال     کد نقشه: UNC-1    

استرون ۴۰

نوع هواپیما: اسپرت جت دوباله ملخ‌دار و ۳کانال طول بال: mm 1400
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد: mm 1029.3×716.2
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: UNC-2

F-111 استیلت

نوع هواپیما: جنگنده جت ملخ‌دار و ۵ ‌کانال طول بال: mm 1050
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۶ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1433.3×963.1
mm 1436.5×963
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: UNC-3   

اف.اس.دبلیو-۳

نوع هواپیما: اسپرت جت ملخ‌دار و ۴ ‌کانال طول بال: mm 1025
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد:
mm 1141×754.7
mm 1069.7×756.9
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: UNC-4     

اسپیس شاتل

نوع هواپیما: فضاپیمای موتوردار و ۴ ‌کانال طول بال: mm 950
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد:
mm 1392.6×981.8
mm 1366.3×1002.3
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-5    

استار کبرا

نوع هواپیما: اسپرت جت دوباله ملخ‌دار و ۳کانال طول بال: mm 900
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳.۵ سی‌سی ابعاد: mm 1702.7×914.9
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: UNC-6

تی - ۳۳

نوع هواپیما: جت جنگنده ملخ‌دار و ۴ ‌کانال طول بال: mm 1200
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۲۰ ابعاد:
mm 1508.5×913
mm 1498.4×706.3
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-7    

وینگ دینگ ۲

نوع هواپیما: سبک تفرحی دوباله و ۲کانال طول بال: mm 1050
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۵۱ تا ۰۴۹ ابعاد: mm 1079.6×760.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: UNC-8

کلیمکس دلتا

نوع هواپیما: جت بی‌دُم ملخ‌دار و ۴ ‌کانال طول بال: mm 1000
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ تا ۳۵ ابعاد:
mm 1297.2×911.7
mm 1296×911
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-9    

لیتل پلنک

نوع هواپیما: گلایدر بدون دم و ۲کانال طول بال: mm 1400
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۰۵۱ تا ۰۴۹ ابعاد: mm 1063.5×810
قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: UNC-10

ویند پف

نوع هواپیما: تفریحی سبک و ۳ ‌کانال طول بال: mm 1400
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۰ ابعاد:
mm 1237.5×804.7
mm 1229.4×759.9
mm 924.2×590.9
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-11    

اسپیدی بی

نوع هواپیما: تفریحی تجربی و ۴ ‌کانال طول بال: mm 1000
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۶ تا ۰۹ ابعاد:
mm 1071.9×609.5
mm 1125×606.5
mm 1221.2×608
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-12    
جدید

مک مینی

نوع هواپیما: اسپرت آکروباسی فانتزی یک‌‌باله و ۴ ‌کانال طول بال: mm 825
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۵۱-۰۴۹ ابعاد:
mm 899.2×619.4
mm 942.5×642
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-13    
جدید

اسکوتر ۴

نوع هواپیما: اسپرت آموزشی یک‌باله و ۴ ‌کانال طول بال: mm 1667
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰ ابعاد:
mm 1118×800.5
mm 1321.5×940.3
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-14    
جدید

فایراستریک

نوع هواپیما: اسپرت جت موتور پیستونی و ۳کانال طول بال: mm 1000
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵ ابعاد: mm 1219.2×914.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: UNC-15
جدید

اف.ای.۱۸

نوع هواپیما: جت پیستونی آکروباسی و ۴ ‌کانال طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1763.6×914
mm 1768.3×913.7
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-16    
جدید

ولانته فوول

نوع هواپیما: گلایدر موتوردار فانتزی و ۳کانال طول بال: mm 2950
یک نقشه سه قسمتی شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: الکتریک مناسب ابعاد: mm 3340×914.3
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال کد نقشه: UNC-17
جدید

نورث روپ.اف.۵

نوع هواپیما: جت موتور پیستونی اسپرت و ۴ ‌کانال طول بال: mm 1375
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۵-۴۰ ابعاد:
mm 1117.6×729.5
mm 1117.6×719.3
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-18    
جدید

سیبر.اف.۸۶

نوع هواپیما: جت موتور پیستونی اسپرت و ۴ ‌کانال طول بال: mm 1600
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1635.4×665.5
mm 1491.8×820.4
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: UNC-19