رادیو ، سروو، رسیور ، سوئیچ گیرنده ، شیپوری ، سرلینک و لولا

رادیو فوتابا ۴-۶-۸-۹-۱۰-۱۲ کانال
رادیو جی‌آر ۴-۶-۸-۹-۱۰-۱۲ کانال
سروو : استاندارد های‌تورک و های اسپید - میکرو و مینی
رسیور : فوتابا و جی‌آر - با کانال‌های مختلف
HD سوئیچ گیرنده: معمولی و
شیپوری : کوچک ، متوسط و بزرگ
سرلینک : پلاستیکی و فلزی
لولا : پلاستیکی به ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ