هواپیماهای آموزشی

هدف این طرح‌ها در واقع آموزش مبتدیان و کسانی است که می‌خواهند پروازدادن هواپیمای مدل را بیاموزند. در اینجا از طرح‌های بسیار ساده و خوش ساخت شرکت‌های معروف استفاده شده که پروازدادن آن‌ها راحت و آسان است. اما در این میان هواپیماهای دو باله آموزشی نیز ارائه شده‌اند. اگرچه در این مدل‌ها از موتورهای سوختی استفاده شده، به جای آن می‌توانید از موتورهای الکتریکی استفاده نمایید. اندازه این طرح‌ها در حد متوسطی است و به سادگی می‌توانید آن‌ها را بسازید و هزینه زیادی در بر نخواهند داشت. در آینده طرح‌های دیگری را به آن‌ها اضافه خواهیم کرد.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


سیتابریا ۲۰

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1365
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
و راهنمای نصب سرووها و رنگ‌آمیزی هواپیما
نوع موتور: ۱۵ تا ۲۰ ابعاد:
mm 1073×761
mm 912×611
mm 913.5×612.4
mm 1070.4×763.5
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: TRA-1

پایپر کومانچی

نوع هواپیما: آموزشی یک باله            طول بال: mm 1350
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۵                                ابعاد: mm 1877×931
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال                         کد نقشه: TRA-2

یونگ میستر ۱۳۳

نوع هواپیما: آموزشی دو باله طول بال: mm 1500
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1269×994.3
mm 980.6×650
mm 975.4×635
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: TRA-3

تاپسی

نوع هواپیما: آموزشی یک باله سبک          طول بال: mm 800
یک نقشه شامل تمام جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۰۴۹                                ابعاد: mm 855×593.6
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال                           کد نقشه: TRA-4

دارت ۲

نوع هواپیما: آموزشی یک باله سبک طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل تمام جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۵ ابعاد: mm 1219×838
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: TRA-5

فراگ جکداو

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1500
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲.۵ تا ۳.۵ سی‌سی یا ۱۹ تا ۳۵ ابعاد:
mm 1125×772
mm 1014.5×772.2
mm 914.4×568.6
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: TRA-6

اسکای اسکوتر

نوع هواپیما: آموزشی یک باله سبک طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و چگونگی ساخت این هواپیما،
به اضافه ۹ نقشه الگوی ایرفویل‌ها و فورمرها به اندازه اصلی
نوع موتور: دیزل ۱ سی‌سی یا معادل آن ابعاد: mm 1030.5×749
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: TRA-7

کومانچی

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1625
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ - ۴۶ - ۵۰ ابعاد:
mm 1168.4×788.4
mm 1168.4×795.5
قیمت: ۶۸۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: TRA-8

"سسنا ۱۷۷ "کاردینال

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1675
یک نقشه شامل جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد: mm 1457.2×972.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: TRA-9

فیرچالد پی.تی.۱۹

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1550
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ تا ۶۰ ابعاد: mm 2595.7×914.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: TRA-10

پایپر تری پیسر

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1475
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۱۵ تا ۳۵ ابعاد:
mm 1119×868.8
mm 1123.7×866.6
mm 1124.3×745.7
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: TRA-11

پایپرکاب . جی - ۳

نوع هواپیما: آموزشی و ۴ کانال طول بال: mm 1400
چهار نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۹ ابعاد:
mm 1189×841
mm 1189×841
mm 1072.2×770
mm 1094×741
قیمت: ۶۶۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: TRA-12

فیرچایلد پی.تی.۱۹

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1330
سه نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
نوع موتور: ۱۹ تا ۲۵ ابعاد:
mm 1092.23×786.2
mm 1320.3×914
mm 913×615.6
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: TRA-13

بوئینگ اف۴ بی-۲

نوع هواپیما: آموزشی دو باله طول بال: mm 1500
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1121×728.4
mm 1097.3×704.6
قیمت: ۶۳۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: TRA-14

رایان اس.تی.اِی

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1500
یک نقشه شامل تمام جزئیات فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵ تا ۶۱ ابعاد: mm 1789×1031.7
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: TRA-15

وستلند لایسندر

نوع هواپیما: آموزشی یک باله                                        طول بال: mm 1500
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها
(این هواپیما از نوع پرواز آزاد است که با کمی تغییر می‌توان آن‌را مناسب رادیوی دو کانال کرد)
نوع موتور: ۱.۵ سی‌سی تا ۲.۵ سی‌سی دیزل یا ۱۵ تا ۳۵ شمعی
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال            کد نقشه: TRA-16            ابعاد: mm 893.1×722.4

الکتراگلاید ۶۲

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1550
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: الکتریکی ابعاد: mm 972.2×683
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: TRA-17

بیچ کرافت دو باله

نوع هواپیما: آموزشی دو باله ‌طول بال: mm 1600
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر جزئیات
این هواپیما مناسب رادیوی شش کانال است.
نوع موتور: ۶۱ تا ۸۰ ابعاد:
mm 1433.6×898
mm 898.7×611.6
mm 1422×891.5
قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: TRA-18

سسنا ۱۸۲ - اسکای لین

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1500
دو نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای نصب قطعات
نوع موتور: ۴۰ ابعاد:
mm 1203.3×769.9
mm 874.1×631.4
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال               کد نقشه: TRA-19

دارت

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1475
دو نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد:
mm 1178×830
mm 1042.2×732
قیمت: ۶۱۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-20

چروکی بیبی

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1325
یک نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۳ یا ۳۰ یا ۴۰ ابعاد: mm 1128.8×787.4
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: TRA-21

"دو هاویلند "بیور

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۰۴۹ تا ۰۷۵ ابعاد: mm 1774.9×883.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: TRA-22

ایر میستر

نوع هواپیما: آموزشی دو باله طول بال: mm 1050
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ یا ۴۵ ابعاد:
mm 1143×818
mm 1143×818
قیمت: ۶۷۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-23

جودل دی-۹

نوع هواپیما: آموزشی یک باله طول بال: mm 1025
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۵ ابعاد:
mm 1143×863.6
mm 825.5×508
قیمت: ۵۸۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-24

کریستن هاسکی

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و سه‌کانال طول بال: mm 1325
چهار نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۰ تا ۲۰ ابعاد:
mm 798.9×298.8
mm 795.8×297.8
mm 796.5×266.7
mm 796.5×266.7
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-25

پوس ماث

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و سه‌کانال طول بال: mm 1050
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۰۴۹ ابعاد:
mm 818.1×565.7
mm 814.1×564.5
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-26

اسکای لین 62

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و چهار‌کانال طول بال: mm 1550
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۳۵ ابعاد:
mm 2389.1×836.7
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-27

فئرچایلد.پی.تی ۱۹

نوع هواپیما: اسپرت آموزشی و چهار‌کانال طول بال: mm 1550
دو نقشه شامل تمام جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ تا ۳۵ ابعاد:
mm 1313.4×932.4
mm 1316×921
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-28

پایپر کاب

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و سه‌کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۵ ابعاد:
mm 888.5×572.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-29

استگروینگ

نوع هواپیما: دوباله کابین‌دار آموزشی و پنج‌کانال طول بال: mm 1400
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
نوع موتور: ۸۰ تا ۶۰ ابعاد:
mm 1433.6×898
mm 1422×891.5
mm 898.7×611.6
قیمت: ۸۸۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-30

سسنا ۱۸۰

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و سه‌کانال طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۵ تا ۰۹ ابعاد:
mm 1139.4×882.9
mm 1138×881
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-31

اسمال وندر

نوع هواپیما: اسپرت آموزشی و سه‌کانال طول بال: mm 1150
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۵ ابعاد:
mm 1033×736.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-32

پایپر تری پیسر

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و سه‌کانال طول بال: mm 1100
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای ساخت
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۵ ابعاد:
mm 1220.3×863.8
mm 640×436.4
mm 641×394.5
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-33

پیتن‌پول فور

نوع هواپیما: اسپرت آموزشی و چهار‌کانال طول بال: mm 1600
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ دو زمانه ابعاد:
mm 1308.3×914.4
mm 1308.9×914.4
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-34

سسنا ۲۰ - ۱۵۲

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و چهار‌کانال طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۹ ابعاد:
mm 1101.6×807.7
mm 952×637.3
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-35

پایپر.پی.ای - ۱۸

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 1200
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ تا ۴۵ ابعاد:
mm 1859.5×869.9
mm 853.7×781.3
mm 288.5×196.3
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-36

کیو.بی.۱۵.اچ

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و سه‌کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۹ ابعاد:
mm 1118.1×825.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-37

تاکسی

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و سه‌کانال طول بال: mm 1500
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۱۹ ابعاد:
mm 1221.2×858
mm 1220.6×447.7
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-38

جونیور - ۱۰۰

نوع هواپیما: کابین‌دار آموزشی و سه‌کانال طول بال: mm 1120
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۱۵ تا ۰۹ ابعاد:
mm 917.4×615.2
mm 914.4×611.6
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-39
جدید

پایپرکاب

نوع هواپیما: آموزشی یک‌باله کابین‌دار و سه‌کانال طول بال: mm 1400
سه نقشه کامل، یک الگوی کامل تمام فورمرها و ایرفویل ها و سایر قطعات و یک راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۱۹-۲۵ ابعاد:
mm 914.5×609.6
mm 609.6×1070
mm 914.5×609.6
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-40
جدید

لیدل استیک

نوع هواپیما: آموزشی یک‌باله کلاسیک و چهار‌کانال طول بال: mm 1150
یک نقشه شامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۹-۴۵ ابعاد:
mm 1012.8×751.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-41
جدید

هدمستر اسپرت ۴۰

نوع هواپیما: آموزشی کابین‌دار و چهار‌کانال طول بال: mm 1480
یک نقشه شامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰-۵۹ ابعاد:
mm 1626.4×940
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-42
جدید

پوس مات

نوع هواپیما: آموزشی یک‌باله کلاسیک و سه‌کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵cc ابعاد:
mm 1420.4×1005.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-43
جدید

رئال تینگ ماک تو

نوع هواپیما: آموزشی کلاسیک و سه‌کانال طول بال: mm 1125
دو نقشه شامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۰-۱۵ ابعاد:
mm 956.2×612.5
mm 966×626.5
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-44
جدید

ارونکا چمپیون ۲۰

نوع هواپیما: آموزشی یک‌باله کابین‌دار و سه‌کانال طول بال: mm 1340
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات و نیز یک راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۱۵-۲۰ ابعاد:
mm 911.7×608.2
mm 1065.3×762.6
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-45
جدید

ترینر جونیور

نوع هواپیما: آموزشی کابین‌دار و چهار‌کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰ ابعاد:
mm 1220×727.5
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-46
جدید

سسنا اسکای هوک

نوع هواپیما: آموزشی یک‌باله کابین‌دار و سه‌کانال طول بال: mm 1350
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵-۲۵ ابعاد:
mm 1581.4×330
mm 1375.5×597.4
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-47
جدید

اسری

نوع هواپیما: آموزشی اسپرت کلاسیک و سه‌کانال طول بال: mm 1250
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۰ ابعاد:
mm 1291.5×501.6
mm 1265×484.6
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-48
جدید

گراسپورت

نوع هواپیما: آموزشی دوباله کلاسیک و سه‌کانال طول بال: mm 900
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۰-۱۵ ابعاد:
mm 1351×952
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-49
جدید

تراول ایر

نوع هواپیما: آموزشی دوباله و چهار‌کانال طول بال: mm 1525
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۵-۶۰ اندازه کلی دو نقشه:
mm 3109.5×882
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-50
جدید

تیلویل ترینر

نوع هواپیما: آموزشی یک‌باله کلاسیک و چهار‌کانال طول بال: mm 1600
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰ ابعاد:
mm 1401.8×986
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-51
جدید

سسنا بیرد داگ

نوع هواپیما: آموزشی کابین‌دار و سه‌کانال طول بال: mm 1150
سه نقشه کامل، یک الگوی کامل تمام فورمرها و ایرفویل ها و سایر قطعات و یک راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: ۱/۷۸ - ۲ سی‌سی ابعاد:
mm 1096×785
mm 265.6×187
mm 265.6×187
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-52
جدید

ایرکابین جونیور

نوع هواپیما: آموزشی کابین‌دار کلاسیک و سه‌کانال طول بال: mm 1625
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۰ ابعاد:
mm 1426×905
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-53
جدید

پایری کاناری

نوع هواپیما: آموزشی یک‌باله کلاسیک و سه‌کانال طول بال: mm 900
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۴۹-۱۰ ابعاد:
mm 979×630.2
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-54
جدید

بیبی بوتزارت

نوع هواپیما: آموزشی کابین‌دار کلاسیک و سه‌کانال طول بال: mm 1200
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۹-۱۰ ابعاد:
mm 1123×863
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-55
جدید

مینی بیرد

نوع هواپیما: آموزشی اسپرت و سه‌کانال طول بال: mm 775
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای کامل ایرفویل‌ها و فورمرها و سایر قطعات
نوع موتور: ۰۴۹-۱۰ ابعاد:
mm 831×582.4
mm 835.7×586.6
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال         کد نقشه: TRA-56