هواپیماهای آب‌نشین

کسانی‌ که در کنار دریاچه‌ها یا دریاها سکونت دارند، مایل به ساخت این نوع هواپیماها هستند. بنابراین، از این مدل‌ها در هر شرایطی نمی‌توان استفاده کرد، اما در این میان طرح‌هایی ارائه شده‌اند که هم در آب و هم در خشکی قابل استفاده هستند. باید توجه داشت که برخاستن و فرود این نوع هواپیما در آب نیازمند مهارت‌هایی است که باید با آن‌ها آشنا بود. در اینجا کوشیده‌ایم طرح‌های شناخته شده شرکت‌ها یا طراحان معروف را ارائه کنیم و در آینده طرح‌های دیگری به آن‌ها اضافه خواهند شد.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


ناویگیتور

نوع هواپیما: آب‌نشین یک‌باله و ۳ کانال طول بال: mm 1300
یک نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۰۷۴ یا ۰۹۹ یا ۱۰ ابعاد: mm 1150×897
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: FB-1

پاندهاپر

نوع هواپیما: آبی-خاکی یک‌باله و ۴ کانال طول بال: mm 1400
یک نقشه شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ تا ۴۵ ابعاد: mm 1483×1038
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: FB-2

پرایویتیر سوپر ۱۵

نوع هواپیما: آبی-خاکی یک‌باله و ۵ کانال طول بال: mm 1500
یک نقشه کامل شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
نوع موتور: ۴۰ تا ۴۵ ابعاد: mm 1874×952
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: FB-3

سی‌مستر

نوع هواپیما: آبی-خاکی یک‌باله و ۵ کانال طول بال: mm 1500
دو نقشه کامل شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ تا ۴۵ ابعاد:
mm 1595×705
mm 1593.6×705
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: FB-4

آسپری

نوع هواپیما: آب‌نشین یک‌باله و ۳ کانال طول بال: mm 1750
یک نقشه کامل شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد: mm 1617.4×899
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: FB-5

مرمید

نوع هواپیما: آب‌نشین و ۳ کانال طول بال: mm 1750
دو نقشه کامل شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵ تا ۶۰ ابعاد:
mm 1272×808.5
mm 1048.8×673.6
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: FB-6

میج

نوع هواپیما: آب‌نشین و ۳ کانال طول بال: mm 1425
دو نقشه کامل شامل تمام جزئیات و الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۵تا۲۹ ابعاد:
mm 1275×900
mm 900×650
قیمت: ۵۷۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: FB-7
جدید

سی بی

نوع هواپیما: آبی-خاکی و چهار کانال طول بال: mm 1275
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۲۵ تا ۲۰ ابعاد:
mm 1023×718.3
mm 1024×720
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: FB-8
جدید

کرتیس رایت جونیور

نوع هواپیما: آبی-خاکی و دو کانال طول بال: mm 1100
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۰۴۹ ابعاد: mm 1135.3×807.9
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال کد نقشه: FB-9
جدید

گرومن ویجن

نوع هواپیما: آب‌نشین و سه کانال طول بال: mm 1000
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۵ تا ۱۰ ابعاد: mm 944.7×627.2
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال کد نقشه: FB-10
جدید

پادل جامپر

نوع هواپیما: آبی-خاکی و سه کانال طول بال: mm 1125
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۰ ابعاد:
mm 899.2×590.7
mm 890.5×591
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: FB-11