پذیرش مقالات :


همان‌طور که در بخش "اهداف ما" ذکر شده، رسالت اصلی این سایت تهیه و ارائه اطلاعات و علوم مفید در تمام زمینه‌های هواپیماهای مدل است. از این‌رو، از تمام علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران هواپیمای مدل، مقالات و مطالب علمی را می‌پذیریم. به منظور ارسال مطالب و درج آن‌ها خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید:
1- ذکر منبع یا منابع اصلی مطالب الزامی است.
2- مطالب ترجمه شده حتماً باید با منبع اصلی یا یک کپی از آن همراه باشند.
3- این سایت در ویرایش، بازنویسی و یا تلخیص مطالب آزاد است.
4- مطالب ارسالی درصورت تایید، مورد استفاده قرارخواهند گرفت
5- مطالب ارسالی به هیچ عنوان پس داده نخواهند شد. بنابراین یک نسخه از آن را نزد خود نگه دارید.
6- مطالب باید با خط خوانا بر روی کاغذ و با فاصله مناسب نوشته شوند.
7- عکس‌های مربوط به مطلب ارسالی را بر روی سی دی رایت نموده و آن را به همراه مطالب ارسال کنید.
8- مطالب به نام خود مترجم یا نویسنده درج خواهند شد.
9- پس از پست‌کردن مقاله به نشانی پستی، ارسال آن را با تلفن اطلاع دهید.
10- هر دو ماه یک‌بار سایت به‌روز می‌شود و مطالب جدید در آن درج می‌گردد.
11- مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً به چاپ رسیده باشند.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.
نشانی پستی: تهران، صندوق پستی 315-17665
تلفن: 09195343502
ایمیل: info@modelsplan.com