هواپیماهای طلایی

هواپیماهایی که طول بالشان بیش از 2 متر است، در اینجا تحت عنوان "هواپیماهای طلایی" طبقه‌بندی شده‌اند. این‌ها مدل‌های اسکیل هستند و ساخت آن‌ها دشوار و چالش‌برانگیز و زمان‌بر است، بنابراین چنین مدل‌هایی را معمولاً دو یا چند نفر می‌سازند. گذشته از آن، پروازدادن این مدل‌ها کار دشواری است و به مهارت‌های پیشرفته‌ای نیاز دارد. همچنین هزینه ساخت این هواپیماها بالاست، اما در نهایت هواپیمای بسیار زیبایی به‌دست می‌آید. در اینجا طرح‌های متنوعی ارائه شده‌اند که شامل هواپیماهای یک و دو باله، جنگ اول و دوم یا اسپرت می‌باشد.
توجه: قیمت نقشه‌ها بستگی به ابعاد و تعداد آن‌ها دارد. خواهشمند است به این نکته توجه فرمایید.


بلانکادکاتلون

نوع هواپیما: پیشرفته حرفه‌ای ۴ کانال طول بال: mm 2400
دو نقشه و دو راهنمای ساخت شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
نوع موتور: ۳۰cc تا ۱۰ ابعاد:
mm 2246.6×926.1
mm 1629.4×738.9
mm 932.6×636.4
mm 927.5×636.4
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال                 کد نقشه: GO-1

اکسترا ۲۳۰

نوع هواپیما: آکروباسی حرفه‌ای ۴ کانال طول بال: mm 2175
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
نوع موتور: QUARA35 یا نمونه مشابه ابعاد:
mm 1792.8×914.4
mm 1853.3×907.2
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: GO-2

هنشل اچ.اس-۱۲۳

نوع هواپیما: دوباله جنگنده حرفه‌ای ۵ کانال طول بال: mm 2050
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
نوع موتور: ۳۵cc تا ۱۰ ابعاد:
mm 2311.4×914.4
mm 2311.4×914.4
mm 2438.4×914.4
قیمت: ۱۳۵۰۰۰۰ ریال        کد نقشه: GO-3

استینسن ریلیانت اس.آر.۹

نوع هواپیما: یک‌باله کابین‌دار حرفه‌ای طول بال: mm 3125
شش نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرهاوایرفویل‌هاو اجزاء بال‌هاو دم وغیره
نوع موتور: دو سیلندر ۲۵cc تا ۴۰ ابعاد:
mm 2709.3×787.3
mm 2709.3×787.1
mm 1593×902
mm 1602×899.5
mm 1605×914
mm 1605×909.4
قیمت: ۲۳۰۰۰۰۰ ریال           کد نقشه: GO-4

فالکون

نوع هواپیما: کابین‌دار حرفه‌ای ۵ کانال طول بال: mm 2720
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۵cc تا ۱۰ ابعاد:
mm 1352×773.2
mm 1351.3×773.3
mm 1352×773.3
قیمت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: GO-5

آنتوانت

نوع هواپیما: کلاسیک پیش از جنگ اول و ۴ کانال طول بال: mm 2450
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: فاکس ۳۶ ابعاد:
mm 1302.3×900.9
mm 1293.6×899.3
mm 1325.3×900.3
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: GO-6

ماریسی براوو

نوع هواپیما: آکروباسی حرفه‌ای ۵ کانال طول بال: mm 2150
سه نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو سیلندر ۵۰cc ابعاد:
mm 1249.9×913.7
mm 1243.9×927.4
mm 1244×906.6
قیمت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: GO-7

اومن ۲

نوع هواپیما: آکروباسی حرفه‌ای ۵ کانال طول بال: mm 2300
دو نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۸۰ تا ۶۰ ابعاد:
mm 1593.2×1029.8
mm 1343.3×983.7
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: GO-8

اسپیس‌واکر

نوع هواپیما: اسپرت حرفه‌ای ۵ کانال طول بال: mm 2250
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۶۱ ابعاد:
mm 1709.9×913.8
mm 1736.1×913.8
mm 1706.1×913.8
قیمت: ۱۳۰۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: GO-9

"فیات جی-۵۵ "چنتورو

نوع هواپیما: جنگنده یک‌باله جنگ دوم و ۶ کانال طول بال: mm 2150
سه نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر اجزاء
نوع موتور: دوزمانه ۳.۲cc تا ۱.۸ ابعاد:
mm 1966×912
mm 1486.9×914.4
mm 1441.7×912.8
قیمت: ۱۳۵۰۰۰۰ ریال      کد نقشه: GO-10

داگلاس ایکس.تی.بی۲دی-۱

نوع هواپیما: بمب‌افکن نیمه‌سنگین یک‌موتوره جنگ دوم و ۷کانال طول بال: mm 2100
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰cc تا ۳۵ یا ۸۰ ابعاد:
mm 1356.8×914.4
mm 1346.2×914.4
mm 914.4×651
قیمت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال                  کد نقشه: GO-11

پیس اسپیریت

نوع هواپیما: آکروباسی تری دی ۵کانال طول بال: mm 2020
چهار نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۳۵cc تا ۲۵ ابعاد:
mm 1656.2×612
mm 1535.6×604.6
mm 1521.1×604.6
mm 1242.8×604.6
قیمت: ۱۳۰۰۰۰۰ ریال       کد نقشه: GO-12

کراکرجک

نوع هواپیما: کابین‌دار حرفه‌ای ۵کانال طول بال: mm 2775
سه نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو سیلندر چهارزمانه OS ابعاد:
mm 1844×787.4
mm 1811.4×787.4
mm 1465.7×762
قیمت: ۱۱۵۰۰۰۰ ریال     کد نقشه: GO-13

داونتلس اس.بی.دی۵

نوع هواپیما: جنگنده-بمب‌افکن جنگ دوم و ۸کانال طول بال: mm 2200
پنج نقشه شامل جزئیات کامل الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۴۰cc تا ۳۵ یا ۸۰ تا ۹۰ شمعی ابعاد:
mm 1278×888.5
mm 1282.4×898.8
mm 1248×880
mm 1248×880
mm 1246.9×890.3
قیمت: ۱۹۰۰۰۰۰ ریال     کد نقشه: GO-14

فوک ولف ۱۹۰ - ای ۸

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و شش‌کانال      طول بال: mm 2000
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۹۰ تا ۶۱ ابعاد:
mm 2209.8×914.4
mm 2438.4×914.4
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال     کد نقشه: GO-15

اومن ۲

نوع هواپیما: اسپرت و پنج‌‌کانال      طول بال: mm 2300
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۸۰ تا ۶۰ ابعاد:
mm 1593.3×1029.8
mm 1343.3×983.7
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال     کد نقشه: GO-16   

اس وی ۴ بی

نوع هواپیما: اکتشافی دوباله و ۴ تا ۵ کانال طول بال: mm 2050
هفت نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای فورمرهاوایرفویل‌هاو راهنمای ساخت
نوع موتور: ۳۰cc تا ۱۵ :ابعاد
mm 1250.8×891.4
mm 1244×875
mm 1127.6×913.4
mm 1159.6×886.7
mm 772.7×593.2
mm 1236.3×863.2
mm 1250.9×862.5
قیمت: ۱۸۰۰۰۰۰ ریال           کد نقشه: GO-17

پایپر.ال-۴ گراس هاپر

نوع هواپیما: کابین‌دار و شش‌‌‌کانال      طول بال: mm 3500
دو نقشه شامل تمام جزئیات الگوهای ایرفویل‌ها و فورمرها
نوع موتور: ۳۰cc دوزمانه ابعاد:
mm 2300.8×1300.7
mm 2300.8×1300.7
قیمت: ۹۵۰۰۰۰ ریال    کد نقشه: GO-18   

کلود دنسر ۱۲۰

نوع هواپیما: اسپرت و ۴ تا ۵ کانال      طول بال: mm 2150
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۶۰ ابعاد:
mm 1824.2×925
mm 1359.2×926.6
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال    کد نقشه: GO-19   

فایزلر.اف آی ۱۵۶ استورک

نوع هواپیما: کابین‌دار و ۵ تا ۷ کانال طول بال: mm 2375
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۰ سی‌سی ابعاد:
mm 1598.4×823
mm 1234.3×831
mm 1377.8×814.4
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال     کد نقشه: GO-20     

باکر.بی یو ۱۳۳ - یونگ میستر

نوع هواپیما: دوباله آموزشی و ۵ تا ۶ کانال      طول بال: mm 2200
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۱۰۰ cc تا ۵۸ دوزمانه و یا ۲۰۰cc تا ۷۰ چهارزمانه ابعاد:
mm 1981.2×1036.46
mm 1939.57×954.7
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-21   

کلود دنسر ۱۲۰

نوع هواپیما: کابین‌دار و ۴ کانال      طول بال: mm 2000
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها
نوع موتور: ۴۰ ابعاد:
mm 1524.8×940.3
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال    کد نقشه: GO-22      
جدید

اولد تایمر

نوع هواپیما: بال رو و آموزشی و ۳یا۴ کانال      طول بال: mm 2100
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور:۴۹-۶۱ ابعاد:
mm 1478.3×914.4
mm 1480.4×909
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-23   
جدید

میگ-۳

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ دوم و ۵یا۶ کانال      طول بال: mm 2525
چهار نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۵۰cc ابعاد:
mm 1608.9×914.4
mm 1470×914.4
mm 1631.7×913.7
mm 2039.3×918.2
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-24   
جدید

سسنا ۳۱۰

نوع هواپیما: بال زیر دوموتوره و ۵یا۶ کانال      طول بال: mm 3000
چهار نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات و راهنمای مصور ساخت
نوع موتور: دو موتور دوزمانه ۲۰-۳۰ سی‌سی ابعاد:
mm 1964.8×914
mm 1577.6×914
mm 1218.6×877
mm 1574.5×877
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-25   
جدید

فوک ولف.ت.آ.۱۵۲

نوع هواپیما: جنگنده شکاری جنگ دوم و ۵یا۶ کانال      طول بال: mm 2350
پنج نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۸۵-۹۵ ابعاد:
mm 1074.2×441.3
mm 1074×407.1
mm 1076.3×513.3
mm 1067.9×462.5
mm 1063.3×513.3
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-26   
جدید

کریر گریت لیک

نوع هواپیما: دوباله آکروباسی و ۴یا۵ کانال      طول بال: mm 2000
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور:۱۲۰ ابعاد:
mm 1638.7×950
mm 1529.2×958
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-27   
جدید

واکو دوباله

نوع هواپیما: دوباله آکروباسی و ۴ کانال      طول بال: mm 2275
سه نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۹۰ ابعاد:
mm 1666.2×662.8
mm 1888×831
mm 1994.8×911.9
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-28   
جدید

فیرچایلد اف-۲۴

نوع هواپیما: بال رو آموزشی و ۴ کانال      طول بال: mm 2300
پنج نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۸۰-۹۰ ابعاد:
mm 1794.2×822.7
mm 1818.6×829.7
mm 1607×840.3
mm 1829.5×859.4
mm 1784.7×805.7
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-29   
جدید

هاوئردپیت

نوع هواپیما: مسابقه ای آکروباسی یک‌باله و ۴ کانال      طول بال: mm 2000
چهار نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۱۲۰-۱۵۰ ابعاد:
mm 2032×866
mm 2013.3×912.4
mm 896×706
mm 1949.4×913.4
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-30   
جدید

سورسکی پی-۳۵

نوع هواپیما: جنگنده جنگ دوم و ۴یا۵ کانال      طول بال: mm 2175
چهار نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: ۸۰-۹۰ ابعاد:
mm 1575.2×889.2
mm 1575.2×889.2
mm 889.2×686
mm 2337.4×914.6
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-31   
جدید

رویال مراین

نوع هواپیما: آب نشین و ۴ کانال      طول بال: mm 2430
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور:دو موتور ۳۵-۴۰ ابعاد:
mm 1910.8×1256.8
mm 1846.2×1240.5
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-32   
جدید

بیگ برد

نوع هواپیما: بال رو آموزشی و ۳ کانال      طول بال: mm 2100
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: 10-15 سی‌سی ابعاد:
mm 1385×938.8
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال    کد نقشه: GO-33      
جدید

آر.دبلیو.دی

نوع هواپیما: بال رو کلاسیک و ۴ کانال      طول بال: mm 2250
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور:۶۰-۸۰ ابعاد:
mm 1448.5×965.7
mm 1423×915
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-34   
جدید

تایگرموث

نوع هواپیما: دوباله آموزشی و ۴ کانال      طول بال: mm 2200
دو نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور:۶۰-۹۰ ابعاد:
mm 2214×804.7
mm 2187.4×849.5
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال          کد نقشه: GO-35   
جدید

کانسولیدیتد ۵

نوع هواپیما: آبی-خشکی و ۴تا۷ کانال      طول بال: mm 2000
یک نقشه شامل جزئیات کامل تمام الگوهای فورمرها و ایرفویل‌ها و سایر قطعات
نوع موتور: دو موتور ۱۵ سی‌سی ابعاد:
mm 2794×914.4
قیمت: ؟ ریال    کد نقشه: GO-36