چوب بالسا ، کاور و اتوی کاور

:چوب بالسا محصول شرکت میدوست آمریکابه‌شرح زیر موجود است
ورق بالسا به ابعاد : ۰/۸ - ۱ - ۱/۵ - ۲ - ۲/۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ و ۱۵ میلی‌متر
تیرک بالسا به ابعاد : ۲×۲ - ۴×۲ - ۳×۳ - ۴×۴ - ۵×۵ - ۶×۶ - ۸×۸ - ۱۰×۱۰ - ۱۲×۱۲
و ۱۵×۱۵ میلی‌متر
چوب داول (گرد) : ۲-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۵ میلی‌متر
کاور به ابعاد ۸۰×۲۰۰ و ۶۰×۱۸۰ سانتیمتر
به رنگ‌های شفاف، شطرنجی، سفید، سبز، زرشکی، نارنجی ، آبی، زرد، بنفش، قرمز، نقره‌ای، طوسی، سورمه‌ای و مشکی
اتوی کاور : معمولی و دیجیتال