باک پلاستیکی و فیلتر سوخت ، لوله سوخت ، پمپ سوخت و سوخت

باک پلاستیکی و فیلتر سوخت : از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ سی‌سی
لوله سوخت : بنزینی و الکلی به طور متری
پمپ سوخت : دستی و برقی
سوخت: تورنادو در گالن ۴ لیتری از نوع نیترو
%۵ - %۱۰ - %۱۵ - %۲۰ - %۳۰